Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama

Hrad Veveří - prezentace maleb v jídelně - 29. 6. 2004

V úterý 29. června 2004 v 10.30 hodin byla za společnosti mnoha novinářů symbolicky předána redakcí Rovnosti opravená část hradní jídelny. Prvotní fixace maleb proběhla z příspěvku města, samotné jejich zrestaurování však již z veřejné sbírky, kterou vyhlásil právě deník Rovnost a jejíž první část byla použita na opravu hradních hodin, které již několik měsíců na hradě odbíjejí čas k lepším zítřkům. Na freskách je zachycena podoba hradu a jeho okolí z 60. let 18. století. Zatím je však opravena jen jedna polovina místnosti, v druhé části jsou k vidění malby ještě v jejich ne tak pěkné podobě. V mnoha místech byla omítka odchlíplá od zdiva, v jiných úplně spadlá a vzhled maleb se dá odtušit jen z dobových fotografií. Z jednoho rohu jídelny byly dokonce fresky transferovány a schovány v jiné místnosti hradu, je zde k vidění tak úplně prázdná část stěn bez maleb, i toto se však podaří napravit. Hlavním restaurátorem maleb je pan Václav Holoubek, který byl této akci taktéž přítomen.

foto
Historička a poutavá vypravěčka Milena Flodrová se drží paže statného pana kastelána Petra Fedora.
foto
Pan kastelán vítá novináře v hradní jídelně. Vzadu na stropě je viditelné betonové břicho vzniklé stečením z mohutných betonových nánosů, kterými jsou zdi na hradě často doslova zadušeny. Bude muset být opatrně odstraněno při zakrytí maleb.
foto
Podpis smlouvy panem Rostislavem Slavotínkem (vlevo) a Jaromírem Míčkou (vpravo).
foto
Pan kastelán dohlíží podpisu smlouvy.

Tento okamžik byl zároveň vybrán pro slavnostní podpis smlouvy mezi městem (zastupoval ho 1. náměstek primátora Rostislav Slavotínek) a Národním památkovým ústavem v Brně (v zástupu ředitele Jaromíra Míčky), kterému byl darován příspěvek 5 miliónů pro obnovu hradu.

foto
Pan kastelán poskytuje rozhovor České televizi.
foto
Hlavní restaurátor Holoubek u jedné z obnovených maleb.
foto
Detail jedné z maleb.
foto
Celkový pohled na místnost. Vlevo neopravené malby, vpravo již po proběhlé rekonstrukci. Z levého rohu byly fresky transferovány, je to jediné místo v jídelně, kde není po malbě ani náznak.

Kastelán zároveň novináře provedl po celém hradním areálu a seznámil účastníky s průběhem oprav a dalšími plány. Hrad se chce prezentovat především jako centrum kulturního a společenského života. Každopádně díky akcím, které se na hradě konají každý víkend, se tomu tak již pomalu daří. V budoucnu by ve staré ovčírně měla vzniknout velká restaurace, poblíž ní kavárna a cukrárna, kočárna, v příhrádku pódium s prostorem pro nejméně 500 diváků (možná i jako letní scéna brněnského Národního divadla), v Anglickém traktu prostor pro sezónní výstavy fotografií a obrazů, v hlavním paláci pak prostor pro stálé expozice.

foto
Jedna z maleb zachycující hrad Veveří v 60. letech 18. století.
foto
Zatím stále zničená malba nade dveřmi.
foto
Vstup do purkrabství (obytná část hradu pro kastelána). Levá část schodiště je spadená díky podemletí vodou, která je zde nedokonale odváděna.
foto
Kuchyně a koupelna pana kastelána.

Nyní se opravuje statika prachové věže a největší letošní investicí je oprava celé střechy hlavního paláce (zatím probíhá plošná skrývka krytiny). Kvůli byrokratickým průtahům byla rekonstrukce střechy zahájena se zpožděním, ale do podzimních plískanic by se mělo vše stihnout a poté by již měla do dáli zářit novotou. Finance by letos měly snad ještě vystačit na stavbu veřejných WC a opravu ochozu v příhrádku, což bude vítanou atrakcí návštěvníků hradu, neboť tím získají možnost k zajímavým výhledům do krajiny i na další části hradu (po zpřístupnění Prachové věže na sebe budou moci návštěvníci mávat mezi oběma konci hradu).

foto
Prostor starého ovčína v prostřední části hradu. V budoucnu by zde měla vzniknout hradní restaurace a prostor pro kongresovou turistiku.
foto
Vlevo stará ovčírna, kousek dále purkrabství. V popředí komunikují bystrcký starosta Beneš s panem Míčkou.
foto
Proluka mezi příhrádkem a prostřední částí hradu, možná ještě letos zde budou postaveny toalety.
foto
Kastelán povídá o plánech s opravou ochozu v příhrádku a zpřístupnění vyhlídky na něm. Mělo by se tak stát ještě letos.

Malá zajímavost na závěr. V roce 1986 vznikl na střeše hlavního paláce požár, kdy shořelo 146 m2 a nepodařilo se při něm zachránit prostřední z pěti vikýřů na střeše. Nad vstupem do hlavního paláce (nad mostem, mimochodem možná úplně nejstarším železobetonovém mostě v Rakousku-Uhersku) tak místo vikýře můžete vidět jen malé okýnko. Největší havárií posledních let byla propadená střecha v jižní bráně.

foto
Hlavní nádvoří.
foto
Oprava střechy hlavního paláce.
foto
Rekonstrukce prachové věže. Nejprve bude zajištěna její statika.
foto
Aby se využilo postaveného lešení, dojde i k opravě fasády.

Na tuto akci navazuje v sobotu 3. července den otevřených dveří (od 9 do 17 hodin), při kterém bude návštěvníkům představena opravená část jídelny a budou zavedeni též na začátek bájné chodby, která údajně vedla až daleko k Tišnovu.

Přejít na:

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2022 Robert Vystrčil (kopírování bez souhlasu autora je zakázáno), fotograf