Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama
Zveřejněno: 8. 4. 2020
Aktualizováno: 26. 8. 2023

Veřejné grily na Brněnské přehradě

Veřejná grilovací místa (grillpointy) na Prýglu

Na březích Brněnské přehrady, v klidnějších částech pláží, je k dispozici 6 grilovacích míst (v Rokli za restaurací Sinice, dvě na pláži Pod Dymou, na pláži na Kozí horce, v Rakovecké zátoce a v zadní části pláže na Sokolském koupališti). V sousedství grilů se nachází i stoly s lavicemi pro příjemné posezení. První tři grily (Rokle, Pod Dymou, Kozí horka) byly zprovozněny 29. září 2016.

obr. 1
Mapa grilovacích míst na Prýglu, zdroj: Magistrát města Brna

Pro použití grilovacího místa není požadována žádná registrace, ani není možná rezervace předem (tedy kdo dřív přijde, ten dřív griluje). Součástí grilovacího místa nejsou grilovací potřeby (dřevěné uhlí, dřevo, grilovací náčiní). Platí zde zákaz táboření.

Všichni návštěvníci užívají grilovací místo a jeho okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Provozovatel grilovacího místa nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě. Pokud se setkáte s poškozováním grilovacího místa či jeho vybavení, oznamte to prosím provozovateli grilovacího místa (viz níže).

Provozní řád grilovacího místa na Brněnské přehradě

 • Oheň je možné rozdělávat pouze v topeništi grilu.
 • V grilu je povoleno používat pouze suché dřevo, grilovací uhlí, případně grilovací brikety. Oheň je povoleno rozdělávat pouze pod dozorem osoby starší 18 let.
 • Oheň je nutné přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám tak, aby nehrozilo jeho rozšíření mimo prostor topeniště grilu.
 • Grilovací místo je povoleno používat pouze v době od 8.00 hod. do 23.00 hod.
 • Opustit prostor grilovacího místa je dovoleno pouze po bezpečném dohoření ohně a po uzavření grilu bezpečnostním víkem.
 • Při zjištění požáru je každý povinen za použití dostupných prostředků hašení oheň uhasit.
 • V případě, že není možné oheň uhasit vlastními silami, je povinností uživatele grilovacího místa bez prodlení volat hasičský záchranný sbor.
 • V případě mimořádných klimatických podmínek (např. dlouhotrvající sucho) může být provoz grilovacího místa dočasně přerušen.
 • V okolí grilovacího místa je zakázáno:
  - poškozovat a znečišťovat prostor
  - nechat volně pobíhat psy
  - stanovat
  - sypat i zdánlivě chladný popel po okolí
 • Porušování výše uvedených podmínek je přestupkem dle lesního zákona č. 289/1995 Sb. Dodržování provozního řádu je kontrolováno lesní stráží, Městskou policií Brno a Policií České republiky.
 • Poškození nebo znečištění grilovacího místa neprodleně oznamte provozovateli grilovacího místa.

Čtyři zlatá pravidla při grilování

Vyvarujte se přílišného kouře a hluku

Prosím, buďte ohleduplní a vyvarujte se při grilování přílišného kouře a hluku. I když vám může připravované jídlo vonět, ostatním lidem v okolí to nemusí být příjemné. V topeništi grilu nesmí být spalovány látky, jejichž zplodiny znečišťují ovzduší (např. plasty).

Udržujte dostatečnou vzdálenost od stromů a keřů

Žár z grilování může poškodit stromy a keře. Použijte proto prosím výhradně pevně instalované grily, které byly postaveny s maximální mírou bezpečí. Popel odkládejte pouze do plechových nádob, které jsou pro to vyhrazeny. Negrilujte, když je velké sucho.

Používejte grilovací tácky

Hliníkové grilovací tácky nesnižují vůni ani chuť připravovaného jídla, naopak pomáhají zabránit skapávání tuku a šťávy na horké uhlí. Také snižují tvorbu kouře a možnost připálení vašeho jídla. Konzumace připálené stravy škodí vašemu zdraví.

Minimalizujte odpadky a řádně je odstraňte

Čisté grilovací místo znamená zábavu a dlouhodobý zážitek z grilování. Udržujte jej proto v maximální čistotě. Odpadky odkládejte pouze do připravených nádob. Při ukončení grilování a při odchodu zkontrolujte, že je po vás grilovací místo uklizené.

Průvodce grilováním na Brněnské přehradě ke stažení

Průvodce grilováním na Brněnské přehradě (PDF soubor)

Provozovatel veřejných grilů na Prýglu

Lesy města Brna

Hlavní zdroj informací

Lesweb.brno.cz (Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství).

Další informace

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2024 Robert Vystrčil, fotograf