Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama
Zveřejněno: 8. 4. 2020
Aktualizováno: 8. 4. 2020

Plavební znaky

Signální znaky na břehu a na hladině pro řízení plavby na vodní cestě
(dopravní značky pro plavidla)

Vodní dopravní cesta je vybavena plavebními (též signálními) znaky, které dávají pokyn, zákaz nebo informaci vůdci plavidla. Jsou buď plovoucí nebo pobřežní a jsou obdobou dopravních značek na silnicích.

obr. 1
Plavební znaky, přehledná tabule od Povodí Moravy umístěná na Sokolském koupališti

Žluté bóje

Vodní plochy omezené pro plavbu se vyznačují žlutými bójemi. Předpisy chrání plavce tak, že plavidla musí u břehu omezit rychlost na minimálně 10 km/hod. Prostor u břehu je určen tak, že na velkých plochách je to až 50 metrů od břehu, na menších až 25 metrů od břehu. Prostory pro koupání vymezené žlutými bójemi doplňuje signální znak zákaz proplutí. Pokud koupající opustí vymezenou zónu žlutými bójemi, měl by v zájmu vlastního bezpečí sledovat plavební provoz a pokud je to možné nepřekážet v plavební dráze. Některá plavidla jsou omezena v manévrovacích schopnostech a zejména při větrném počasí, kdy vznikají vlny, se plavec ve vodě identifikuje velmi těžko.

(Zdroj: Povodí Moravy, správce vodní nádrže)

Přehled plavebních znaků (viz obrázek)

  • Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)
  • Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů
  • Povolené vyvazování u břehu
  • Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry
  • Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
  • Zákaz plavby malých plavidel
  • Zákaz plavby vodních skútrů
  • Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
  • Zákaz proplutí

(Zdroj: Povodí Moravy, správce vodní nádrže)

Pravidla plavebního provozu

Pravidla plavebního provozu jsou určena vyhláškou 67/2015 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 1. dubna 2015 o pravidlech plavebního provozu. Prohlédnout si ji můžete na stránkách Státní plavební správy (plavebního úřadu).

Přehled signálních břehových značek najdete i na stránkách Labsko-vltavského dopravního informačního systému.

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2023 Robert Vystrčil (kopírování bez souhlasu autora je zakázáno), fotograf