Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama
Podstránka zveřejněna: 12. 5. 2003
Aktualizována: -

Jelení žlíbek

Přírodní rezervace s mohutnými až 200 let starými buky mezi Roklí a Ríšovou studánkou v blízkosti vrcholu Chochola. Asi nejzachovalejší kus přírody v jižní části Podkomorských lesů. Nachází se mimo hlavní turistické trasy, proto zde můžete nalézt opravdový klid. Prochází kolem něj naučná stezka Jelení žlíbek, začínající na Kozí horce.

obr. 1
Cesta směřující kolem Jeleního žlíbku (vlevo) na Rokli. Foto z 8. května 2003.

Text z informační tabule naučné stezky Jelení žlíbek:

Přírodní rezervace Jelení žlíbek je jeden z mála zachovalých lesních porostů přirozených dubových bučin a bukových doubrav v okolí Brna. Rezervace byla vyhlášena v roce 1979 jako chráněný přírodní výtvor na výměře 12 ha, přírodní rezervací je od roku 1992 (po schválení zákona o ochraně přírody a krajiny). Nachází se v nadmořské výšce 340 - 385 m. Na geologickém podkladu granitů, granodioritů a dioritů najdeme rostlinná a živočišná společenstva charakteristická pro moravské podhůří Vysočiny (věsenka nachová, lýkovec jedovatý, okrotice bílá a o. mečolistá, čarovník pařížský), do kterých prolínají teplomilné druhy. Celkem zde bylo nalezeno 164 druhů vyšších rostlin, z nichž je 6 ohrožených, dále 16 druhů mechorostů a 11 druhů dřevokazných hub. Hlavními dřevinami jsou buk lesní, dub zimní, habr obecný a lípa malolistá. Rezervace je významným refugiem zejména ptáků, kterých se zde vyskytuje 26 druhů. Ze vzácnějších zde nalezneme holuba doupňáka a lejska malého, hnízdící ve starých a odumřelých stromech. Můžeme se zde setkat i s obratlovci typickými pro listnatý les: ježkem východním, veverkou, myšicí lesní i křovinnou, srncem obecným, jelenem i prasetem divokým, na lesních okrajích i se zajícem.

V přírodní rezervaci je plánem péče uprraveno hospodaření a výkon práva myslivosti. Veřejnosti je vstup povolen po lesních cestách. Není zde povoleno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy kromě výkonu práva myslivosti. Rezervace je označena červenými pruhy na kmenech stromů.

Přístup:

Lesní neznačenou cestou od Ríšovy studánky, po značkách naučné stezky od Kozí horky nebo opět neznačeně od parkoviště na Rokli lesní cestou do prudkého kopce. Viz nějaká podrobná turistická mapa.

Související stránky:

Chochola, Rokle, Rostlinstvo a zvířectvo

Další fotky:

foto
Obyvatel z říše hmyzu. Foto z 8. května 2003.
foto
Pohled do rezervace, v popředí tabule naučné stezky. Foto z 8. května 2003.
foto
Jeden z mohutných padlých buků. Foto z 8. května 2003.
foto
Okraj rezervace ve směru k Ríšově studánce. Foto z 8. května 2003.
Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2024 Robert Vystrčil, fotograf