Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama
Zveřejněno: 8. 4. 2020
Aktualizováno: 8. 4. 2020

Rekreační řád pláží Brněnské přehrady

Pravidla pro návštěvníky veřejných plážových ploch v oblasti Brněnské přehrady

obr. 1
Pravidla pro návštěvníky Brněnské přehrady

Vymezení veřejných plážových ploch

Lokality: Přístaviště, Rakovec (U Sirky), Kozí horka (Kozina), Rokle, Sokolské koupaliště (Sokolák), nudapláž (Osada).

Správce veřejných plážových ploch

Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, Kuřim.

Obecná pravidla

  • Každý návštěvník provozuje rekreační a sportovní činnost jen na vlastní nebezpečí.
  • Každý návštěvník je povinnen udržovat pořádek a čistotu, odpadky ukládat do odpadních nádob k tomu určených. Do těchto nádob je zakázáno vhazovat odpad z domácností, chat nebo podnikatelských objektů.
  • Hygienické potřeby je možné vykonávat pouze v zařízeních k tomu určených, tj. na veřejných WC, které jsou umístěny na všech veřejných plážových plochách.
  • Je zakázáno přemisťovat a poškozovat zabudované lavičky, odpadkové koše, herní prvky (vybavení hřišť) a jiné vybavení plážových ploch a užívat je v rozporu s jejich funkcí.
  • Na žádné veřejné plážové ploše není dovolen volný pohyb psů v souladu s obecně závaznými vyhláškami statutárního města Brna. Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit znečištění psem způsobené. Koupání psů v přehradní nádrži a pobyt se psy se doporučuje v místech k tomu určených.
  • Pořádání hromadných akcí (sportovních, firemních, reklamních apod.) a umisťování prodejních, reklamních a informačních zařízení je možné pouze se souhlasem vlastníků a správců pozemků a příslušných orgánů statní správy.
  • Vjezd motorových vozidel na nezpevněné a plážové plochy a do lesních porostů a parkování zde, jsou zakázány, pokud nebylo vydáno povolení k vjezdu.
  • Je zakázáno trhat a jinak poškozovat rostliny, stromy a keře, jakož i jejich části.
  • Je zakázáno stanování, táboření a rozdělávání ohňů na veřejných plážových plochách a lesních pozemcích bez souhlasu vlastníka nebo správce pozemků.
  • Při všech aktivitách prováděných na veřejných plážových plochách je nutné dbát zásad slušného chování a tolerance vůči ostatním návštěvníkům a respektovat pokyny pracovníků provádějících údržbu, opravy a úklid rekreačních zařízení a veřejných plážových ploch.

Pravidla vydalo

Statutární město Brno.

Historie

Do roku 2005 platila starší vyhláška.

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2024 Robert Vystrčil, fotograf