Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama

Stavba mostu - 6. díl - Dokončovací práce

Po svaření trámu (mostovky) v jeden celek následovalo navařování trubkových závěsů, které postupně nahradily provizorní elastická táhla. Pro ověření účinků navařování táhel probíhalo měření napjatosti v jednotlivých táhlech a případné napjatostní odchylky od projektovaného stavu byly montážně upraveny. Tato poklidná fáze výstavby probíhala prakticky přes celé letní prázdniny a zdánlivě to vypadalo, že stavba nijak nepokračuje.

foto
Nahrazování elastických táhel konečnými. Foto z 8. července 2003.
foto
Přivařování táhel k mostu. Foto z 8. července 2003.
foto
Detail uchycení táhel k mostu a na úchyty pro zábradlí. Foto z 26. července 2003.
foto
Loď připlouvá k přístavu Hrad Veveří. Foto z 26. července 2003.
foto
Zábradlí připravené k upevnění. Foto z 29. srpna 2003.
foto
Pohled na hrad Veveří. Foto z 29. srpna 2003.

Až ke konci srpna se zvedla pracovní aktivita a vše již kvapem směřovalo ke slavnostnímu otevření. Koncem srpna byly na most upevněny jednotlivé kusy modrého zábradlí a svařeny v jeden celek na obou okrajích mostu. Bylo nutné neustále zlepšovat zábrany pro vstup na most z obou stran, neboť kolem procházející a projíždějící téměř hotová lávka velmi lákala pro její využití. V tisku se totiž objevily i nepravdivé informace o jeho dřívějším otevření. 2 dny před slavnostním otevřením již davy lidí dosáhly takových rozměrů, že blokování vstupu již bylo nemožné, a tak se po mostě procházely návštěvníci vedle dělníků, kteří dolaďovali především poslední nátěry.

foto
Loď Dallas pod mostem. Foto z 8. září 2003.
foto
Zábradlí již je svařeno v 1 kus. Foto z 8. září 2003.
foto
Člun, který dělníci používali již jen pro přesun na ostrůvek a kontrolu mostu zespodu. Foto z 8. září 2003.
foto
Pohled k levému břehu. Foto z 8. září 2003.

Posledními pracemi na lávce byly již jen povrchové a protikorozní nátěry konstrukce mostu. Na povrch mostovky je nanesena vrstva přímopochuzí bezdehtové epoxidové pryskyřice v tloušťce 10 mm. Pro barevnou oddělitelnost cyklistů a chodců je pochuzí izolace barevně rozlišena do dvou odstínů, kde středový pás (cyklisti) je šedočervený a kraj v šíři 0,75 m na každé straně je světle šedý (chodci). Pro zajištění bezpečnosti při východu z mostu na silnici, byly v těchto místěch postaveny betonové zátarasy z vloženými kameny (pro lepší estetický dojem). V poslední den prací, tedy 22. září, se na ostrůvek pod lávkou vrátil dřevěný kříž, který byl po dobu stavby schován v bezpečí. Dělnící ho odpoledne spustili na laně z mostu a na místě pečlivě ukotvili.

foto
Jedny z posledních úrav pochůzné vrstvy mostu. Foto z 17. září 2003.
foto
Stavba bezpečnostních zátarasů u silnice. Foto z 17. září 2003.
foto
Vyměřování formy pro zátaras u silnice. Foto z 17. září 2003.
foto
Leštění a barevné doladění táhla. Foto z 17. září 2003.
foto
Průhled na most přes zdokonalenou zábranu pro vstup na most z levého břehu. Foto z 17. září 2003.
foto
Pohled skrz oplocení. Foto z 17. září 2003.

Technické údaje o mostě:
Mostní dílo je tvořeno ocelovou obloukovou konstrukcí o jednom otvoru s mezilehlou zavěšenou mostovkou délky 100,924 m. Most je kolmý a jeho celková délka je 115,915 m. Volná šířka mezi zábradlím je 3,50 m, celková šířka potom 4,00 m. Oblouky, které jsou hlavním nosným prvkem, tvoří dvojice navzájem k sobě skloněných uzavřených svařovaných průřezů s proměnným profilem. Zavěšený trám lávky je rovněž svařovaný uzavřený profil konstrukční výšky 0,66 m a šířky 1,80 m. Opěry mostu jsou betonové, z větší části využity původní, a to po kompletní sanaci. Ocelové oblouky jsou vetknuty do skalního podloží přes bloky železobetonových patek.

foto
Obrovské množství návštěvníků si vynutilo průchod po mostě ještě před jeho otevřením. Foto z 21. září 2003.
foto
Bezpečnostní zátarasy u silnice získávají definitivní podobu. Foto z 22. září 2003.
foto
Upevňování kříže na ostrůvek, pohled shora. Foto z 22. září 2003.
foto
Dělník spouští z mostu kyblík pro spolupracovníky na ostrůvku. Foto z 22. září 2003.

Přejít na:

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2022 Robert Vystrčil (kopírování bez souhlasu autora je zakázáno), fotograf